Jak cytować publikację

„To was tutaj tak strasznie biją? […] Nie, nas nie. Tylko Żydów”: Żydzi w obozie na Majdanku w świetle relacji polskich więźniów

Format cytowania:
GRUDZIńSKA, Marta; KUBISZYN, Marta. „To was tutaj tak strasznie biją? […] Nie, nas nie. Tylko Żydów”: Żydzi w obozie na Majdanku w świetle relacji polskich więźniów. Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), p. 333-371, maj 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <http://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14112/>. Date accessed: 13 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.18.015.10266.