Jak cytować publikację

Audycje w języku jidysz w Polskim Radiu po II wojnie światowej 

Format cytowania:
ROZENFELD, Anna. Audycje w języku jidysz w Polskim Radiu po II wojnie światowej . Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), p. 373-404, maj 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <http://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14113/>. Date accessed: 13 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.18.016.10267.