Jak cytować publikację

Barbara Kalinowska-Wójcik, Między Wschodem i Zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015, ss. 328.

Format cytowania:
SPYRA, Janusz. Barbara Kalinowska-Wójcik, Między Wschodem i Zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015, ss. 328. Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), p. 446-450, maj 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <http://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14120/>. Date accessed: 14 maj 2019 doi:.