Jak cytować publikację

Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN, wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 353.

Format cytowania:
KOPCIOWSKI, Adam. Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN, wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 353. Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), p. 169-174, pa. 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <http://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15564/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:.