Jak cytować publikację

Puzzle of personality

Format cytowania:
OPIELA, Katarzyna. Puzzle of personality. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017), p. 127-137, lut. 2018. ISSN 2080-2358. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZG/2017/Zeszyt-7/art/10848/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:.