Jak cytować publikację

Administracja polska wobec problemu migrantów po 2015 r. Kluczowe kwestie prawne i polityczne

Format cytowania:
PIASECKI, Andrzej. Administracja polska wobec problemu migrantów po 2015 r. Kluczowe kwestie prawne i polityczne. Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), p. 216-230, gru. 2019. ISSN 2449-7800. Available at: <http://www.ejournals.eu/RAP/2019/2019-5/art/15595/>. Date accessed: 11 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.19.014.11477.