Jak cytować publikację

Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny

Format cytowania:
KSENICZ, Igor. Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny. Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), p. 75-86, gru. 2019. ISSN 2449-7800. Available at: <http://www.ejournals.eu/RAP/2019/2019-5/art/15604/>. Date accessed: 11 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.19.005.11468.