Jak cytować publikację

Interpretacja w nauce o polityce – formy obecności

Format cytowania:
BLOK, Zbigniew; KOłODZIEJCZAK, Małgorzata. Interpretacja w nauce o polityce – formy obecności. Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020, p. 7-10, maj 2020. ISSN 2544-0845. Available at: <http://www.ejournals.eu/TP/2020/Nr-4/art/16613/>. Date accessed: 11 maj 2020 doi:.