Jak cytować publikację

Reaktywacja połączenia kolejowego Szczecin – Police w ramach realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Format cytowania:
DREWNOWSKI, Arkadiusz; MAłACHOWSKI, Krzysztof. Reaktywacja połączenia kolejowego Szczecin – Police w ramach realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (2), p. 33-40, cze. 2018. ISSN 2543-859X. Available at: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2018/21(2)/art/12827/>. Date accessed: 29 cze. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.009.9351.