Jak cytować publikację

Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego

Format cytowania:
BARTOSIEWICZ, Bartosz; WIśNIEWSKI, Szymon. Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19(1), p. 69-80, wrz. 2016. ISSN 2543-859X. Available at: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2016/19(1)/art/8745/>. Date accessed: 29 wrz. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.006.6304.