Jak cytować publikację

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności

Format cytowania:
BARTOSIEWICZ, Bartosz; WIśNIEWSKI, Szymon. Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19(2), p. 31-43, lis. 2016. ISSN 2543-859X. Available at: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2016/19(2)/art/8818/>. Date accessed: 07 lis. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.009.6307.