Jak cytować publikację

Wyposażenie w usługi wybranych zrewitalizowanych dworców kolejowych w Polsce i ich otoczenia

Format cytowania:
KOSMOWSKI, Piotr. Wyposażenie w usługi wybranych zrewitalizowanych dworców kolejowych w Polsce i ich otoczenia. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (2), p. 44-55, lis. 2016. ISSN 2543-859X. Available at: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2016/19 (2)/art/8819/>. Date accessed: 07 lis. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.010.6308.