Jak cytować publikację

Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym

Format cytowania:
ŚLESZYńSKI, Przemysław. Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20(1), p. 7-18, mar. 2017. ISSN 2543-859X. Available at: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2017/20(1)/art/9396/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.001.6730.