Jak cytować publikację

Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni

Format cytowania:
GOLISZEK, Sławomir. Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20(1), p. 36-49, mar. 2017. ISSN 2543-859X. Available at: <http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2017/20(1)/art/9403/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.003.6732.