Jak cytować publikację

Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Format cytowania:
SADOWSKA, Dalia. Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa. Progress, 2018, Numer 4, p. 112-127, sty. 1970. ISSN 2543-9928. Available at: <http://www.ejournals.eu/Progress/2018/Numer-4/art/13044/>. Date accessed: 11 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25439928PS.18.022.9009.