Jak cytować publikację

Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia–socjologia

Format cytowania:
REMISIEWICZ, Łukasz. Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia–socjologia. Progress, 2017, Numer 1, p. 37-49, mar. 2017. ISSN 2543-9928. Available at: <http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8922/>. Date accessed: 27 mar. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25439928PS.17.003.6509.