Jak cytować publikację

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej 

Format cytowania:
PIKUłA, Norbert G.; JAGIELSKA, Katarzyna. Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej . Labor et Educatio, 2017, 5 (2017), p. 177-195, gru. 2017. ISSN 2544-0179. Available at: <http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/2017/5-2017/art/11105/>. Date accessed: 23 lut. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25439561LE.17.011.7986.