Jak cytować publikację

Las Babsk w stosunkach polsko-krzyżackich w XIV i XV w.

Format cytowania:
SZWEDA, Adam. Las Babsk w stosunkach polsko-krzyżackich w XIV i XV w. Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), p. 413-126, sie. 2017. ISSN 2544-2562. Available at: <http://www.ejournals.eu/stzdsr/Archiwum/Nr-9/art/9755/>. Date accessed: 01 sie. 2017 doi:.