Jak cytować publikację

Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Format cytowania:
RYCAK, Magdalena. Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, p. 389-401, wrz. 2019. ISSN 2544-4654. Available at: <http://www.ejournals.eu/sppips/2019/Tom-26-Zeszyt-4-2019/art/14694/>. Date accessed: 05 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.19.019.10909.