Jak cytować publikację

On the Fundamental Human Rights Problems of a “Working Man” in Poland: Few Reflections

Format cytowania:
MUSIAłA, Anna. On the Fundamental Human Rights Problems of a “Working Man” in Poland: Few Reflections. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, p. 1-9, mar. 2020. ISSN 2544-4654. Available at: <http://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-1-2020/art/16323/>. Date accessed: 06 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.20.001.11717.