Jak cytować publikację

Współczesna praktyka projektowa –  szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych,  w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta 

Format cytowania:
DUDEK, Jakub. Współczesna praktyka projektowa –  szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych,  w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta . Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, p. 149-157, sty. 1970. ISSN 2544-6630. Available at: <http://www.ejournals.eu/PUA/2018/Volume-12/art/13322/>. Date accessed: 21 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/00000000PUA.18.030.9532.