Jak cytować publikację

Społeczna Przyroda Nowych Artystycznych kierunków w Miejskim Środowisku 

Format cytowania:
IWASZKO, Oleksandr. Społeczna Przyroda Nowych Artystycznych kierunków w Miejskim Środowisku . Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, p. 167-175, sty. 1970. ISSN 2544-6630. Available at: <http://www.ejournals.eu/PUA/2018/Volume-12/art/13324/>. Date accessed: 21 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/00000000PUA.18.032.9534.