Jak cytować publikację

Literacki kontekst dzieła muzycznego. Chopinowska ballada versus Skriabinowski poemat

Format cytowania:
SOZAńSKA-ŁAWNICZAK, Agnieszka. Literacki kontekst dzieła muzycznego. Chopinowska ballada versus Skriabinowski poemat. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 28 (1/2016), p. 68-79, maj 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <http://www.ejournals.eu/kmmuj/2016/Issue-28/art/11589/>. Date accessed: 17 maj 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.16.004.8043.