Jak cytować publikację

Muzyka polska w repertuarze Leopolda Stokowskiego

Format cytowania:
ŁAPETA, Oskar. Muzyka polska w repertuarze Leopolda Stokowskiego. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 28 (1/2016), p. 32-51, maj 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <http://www.ejournals.eu/kmmuj/2016/Issue-28/art/11591/>. Date accessed: 17 maj 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.16.002.8041.