Jak cytować publikację

Przekształcanie wzorców w muzyce rockowej – przypadek No Fun zespołu The Stooges

Format cytowania:
MATUSZ, Barnaba. Przekształcanie wzorców w muzyce rockowej – przypadek No Fun zespołu The Stooges. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), p. 118-134, maj 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <http://www.ejournals.eu/kmmuj/2016/Numer-31/art/11609/>. Date accessed: 25 maj 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.16.024.8063.