Jak cytować publikację

„Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka”. Muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę

Format cytowania:
DANIEC, Zuzanna. „Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka”. Muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), p. 55-78, gru. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <http://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-39/art/13213/>. Date accessed: 19 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.039.9740.