Jak cytować publikację

Londyński epizod Apolinarego Kątskiego (1838)

Format cytowania:
CHAMCZYK, Ewa. Londyński epizod Apolinarego Kątskiego (1838). Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), p. 5-25, maj 2019. ISSN 2353-7094. Available at: <http://www.ejournals.eu/kmmuj/2019/Numer-40/art/14210/>. Date accessed: 24 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.19.001.10436.