Jak cytować publikację

Missa in Dis Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście repertuaru kapeli klasztornej z Czerwińska nad Wisłą

Format cytowania:
BUJAS, Jolanta. Missa in Dis Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście repertuaru kapeli klasztornej z Czerwińska nad Wisłą. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), p. 43-72, lip. 2019. ISSN 2353-7094. Available at: <http://www.ejournals.eu/kmmuj/2019/Numer-41/art/14620/>. Date accessed: 31 lip. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.19.006.10813.