Jak cytować publikację

Analiza ramowa rzeczywistości według Ervinga Goffmana

Format cytowania:
ANDRUKOWICZ, Wiesław. Analiza ramowa rzeczywistości według Ervinga Goffmana. Filozoficzne Problemy Edukacji, 2018, Volume 1 (2018), p. 83-106, mar. 2018. ISSN 2545-0948. Available at: <http://www.ejournals.eu/FPE/2018/1-2018/art/11332/>. Date accessed: 27 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25450948FPE.18.007.8587.