Finding Reference

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej 

Norbert G. Pikuła,

Katarzyna Jagielska