Finding Reference

Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją 

Agnieszka Smrokowska-Reichmann