Finding Reference

Trauma, przed którą nie ma ucieczki. Cierpienie. Uzależnienie. Niesprawiedliwość… Nadzieja

Magdalena Ślusarczyk,

Olga Maciejewska,

Viktoria Richter