Finding Reference

Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jed-nostek samorządu terytorialnego (JST)

Ludosław Drelichowski,

Cezary Graul,

Grzegorz Oszuścik