Finding Reference

I Krakowskie Spotkania Źródłoznawcze: Teoria a praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce XVI–XVIII wieku

Adam Perłakowski