Finding Reference

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Adam Kozak,

Beata Fryźlewicz-Kozak,

Aleksander Kozak