Finding Reference

Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna

Alina Źróbek-Różańska,

Anna Źróbek-Sokolnik,

Piotr Dynowski