Indeksowane metadane

Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, 393 s.