Indeksowane metadane

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI w. Administracja i eksploatacja, Olsztyn 2017, ss. 292, il., mapy, fot.