Indeksowane metadane

Jan Wnęk, 2012, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra – JR