Indeksowane metadane

Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jed-nostek samorządu terytorialnego (JST)