Indeksowane metadane

Obraz i słowo w kazaniu Aleksandra Dubowicza pod tytułem Wyprawienie osoby upamiętniającym postać Janusza Skumina Tyszkiewicza