Indeksowane metadane

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów