Indeksowane metadane

Współczesna praktyka projektowa –  szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych,  w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta