Indeksowane metadane

Mechanizmy współdziałania Generalnego Konserwatora Zabytków z innymi centralnymi organami administracji państwa