WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik do pobrania)

 (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

.........................................                                                                 ..........................................

Imię i nazwisko                                                                                 Miejscowość i data

.........................................

Adres

.........................................

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
fax 12-631-01-97
e-mail: reklamacja@wuj.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia  .............................................