Czasopisma

Ilość
Sortuj według
Acta Archaeologica Carpathica e-ISSN 2719-4841 ISSN 0001-5229 Najnowszy numer
Acta Protozoologica e-ISSN 1689-0027 ISSN 0065-1583 Najnowszy numer
Archeion e-ISSN 2658-1264 ISSN 0066-6041 Najnowszy numer
Cahiers ERTA e-ISSN 2353-8953 ISSN 2300-4681 Najnowszy numer
Czasopismo Techniczne e-ISSN 2353-737X ISSN 0011-4561 Najnowszy numer
ELECTRUM e-ISSN 2084-3909 ISSN 1897-3426 Najnowszy numer
Folia Quaternaria e-ISSN 2199-5915 ISSN 0015-573X Najnowszy numer
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902 Najnowszy numer
Geoinformatica Polonica e-ISSN 2199-5923 ISSN 1642-2511 Najnowszy numer
Homo et Societas e-ISSN 2719-485X ISSN 2543-6104 Najnowszy numer
Konteksty Kultury e-ISSN 2353-1991 ISSN 2083-7658 Najnowszy numer
Krakowski Rocznik Archiwalny e-ISSN 2720-0833 ISSN 1233-2135 Najnowszy numer
Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ e-ISSN 2353-7094 ISSN 2956-4107 Najnowszy numer
Labor et Educatio e-ISSN 2544-0179 ISSN 2353-4745 Najnowszy numer
Media Biznes Kultura e-ISSN 2544-2554 ISSN 2451-1986 Najnowszy numer
Medycyna Nowożytna e-ISSN 2657-506X ISSN 1231-1960 Najnowszy numer
ORGANON e-ISSN 2657-5337 ISSN 0078-6500 Najnowszy numer
Niepełnosprawność e-ISSN 2544-0519 ISSN 2080-9476 Najnowszy numer
Opuscula Musealia e-ISSN 2084-3852 ISSN 0239-9989 Najnowszy numer
Paragraf na Drodze e-ISSN 2956-3631 ISSN 1505-3520 Najnowszy numer
Peregrinus Cracoviensis e-ISSN 2083-3105 ISSN 1425-1922 Najnowszy numer
Polonia Maior Orientalis e-ISSN 2720-4006 ISSN 2392-0106 Najnowszy numer
Polska Myśl Pedagogiczna e-ISSN 2450-4564 ISSN 2450-4572 Najnowszy numer
Porta Aurea ISSN 1234-1533
Prace Etnograficzne e-ISSN 2299-9558 ISSN 0083-4327 Najnowszy numer
Prace Geograficzne e-ISSN 2083-3113 ISSN 1644-3586 Najnowszy numer
Prace Historyczne e-ISSN 2084-4069 ISSN 0083-4351 Najnowszy numer
Principia e-ISSN 2084-3887 ISSN 0867-5392 Najnowszy numer
Progress e-ISSN 2543-9928 ISSN 2543-8638 Najnowszy numer
Przegląd Archiwalno-Historyczny e-ISSN 2720-4774 ISSN 2391-890X Najnowszy numer
Przegląd Konstytucyjny e-ISSN 2956-3623 ISSN 2544-2031 Najnowszy numer
Przegląd Kulturoznawczy e-ISSN 2084-3860 ISSN 1895-975X Najnowszy numer
Przekładaniec e-ISSN 1689-1864 ISSN 1425-6851 Najnowszy numer
Psychologia Rozwojowa e-ISSN 2084-3879 ISSN 1895-6297 Najnowszy numer
Quaestiones Oralitatis e-ISSN 2720-3689 ISSN 2449-8181 Najnowszy numer
Radca Prawny e-ISSN 2720-3670 ISSN 2392-1943 Najnowszy numer
Reports on Mathematical Logic e-ISSN 2084-2589 ISSN 0137-2904 Najnowszy numer
Rocznik Administracji Publicznej e-ISSN 2449-7800 ISSN 2449-7797 Najnowszy numer
Rocznik Gdański e-ISSN 2956-3674 ISSN 0080-3456 Najnowszy numer
Rocznik Kognitywistyczny e-ISSN 2084-3895 ISSN 1689-927X
Rocznik Przemyski. Historia e-ISSN 2720-4790 ISSN 2449-7347 Najnowszy numer
Romanica Cracoviensia e-ISSN 2084-3917 ISSN 1732-8705 Najnowszy numer
Schedae Informaticae e-ISSN 2083-8476 ISSN 1732-3916 Najnowszy numer
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760 Najnowszy numer
Studia Etymologica Cracoviensia e-ISSN 2084-3836 ISSN 1427-8219 Najnowszy numer
Securitologia e-ISSN 2449-7436 ISSN 1898-4509 Najnowszy numer
Studia Archiwalne e-ISSN 2720-3697 ISSN 1734-7513 Najnowszy numer
Studia Historiae Scientiarum e-ISSN 2543-702X ISSN 2451-3202 Najnowszy numer
Studia Historica Gedanensia e-ISSN 2391-6001 ISSN 2081-3309 Najnowszy numer
Studia Judaica e-ISSN 2450-0100 ISSN 1506-9729 Najnowszy numer
Studia Religiologica e-ISSN 2084-4077 ISSN 0137-2432 Najnowszy numer
Studia z Dziejów Średniowiecza e-ISSN 2544-2562 ISSN 2084-4492 Najnowszy numer
Studies in Polish Linguistics e-ISSN 2300-5920 ISSN 1732-8160 Najnowszy numer
Sympozjum e-ISSN 2544-3283 ISSN 2543-5442 Najnowszy numer
Sztuka Leczenia e-ISSN 1898-2026 ISSN 1234-7175 Najnowszy numer
Środowisko Mieszkaniowe e-ISSN 2543-8700 ISSN 1731-2442 Najnowszy numer
Teoria Polityki e-ISSN 2544-0845 ISSN 2543-7046 Najnowszy numer
Terminus e-ISSN 2084-3844 ISSN 2082-0984 Najnowszy numer
Wielogłos e-ISSN 2084-395X ISSN 1897-1962 Najnowszy numer
Wolność i Solidarność e-ISSN 2543-4942 ISSN 2082-6826 Najnowszy numer
Wschodnioznawstwo e-ISSN 2720-0825 ISSN 2082-7695 Najnowszy numer
Yearbook of Conrad Studies e-ISSN 2084-3941 ISSN 1899-3028 Najnowszy numer
Zarządzanie Publiczne e-ISSN 2084-3968 ISSN 1896-0200 Najnowszy numer
Zarządzanie w Kulturze e-ISSN 2084-3976 ISSN 1896-8201 Najnowszy numer
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie e-ISSN 2084-2627 ISSN 1731-7398 Najnowszy numer
Zeszyty Pracy Socjalnej e-ISSN 2449-6138 ISSN 1507-4285 Najnowszy numer
Zeszyty Prasoznawcze e-ISSN 2299-6362 ISSN 0555-0025 Najnowszy numer
Zeszyty Glottodydaktyczne e-ISSN 2720-4812 ISSN 2080-2358 Najnowszy numer
Zoon Politikon e-ISSN 2543-408X ISSN 2082-7806 Najnowszy numer
Język i metoda e-ISSN 2391-9981 ISSN 2299-5668 Najnowszy numer