Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Archeion, 2019, 120

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Opublikowano online: 28 lutego 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2019, 120, s. 11-17
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwa w przestrzeni publicznej

Współczesne uwarunkowania i perspektywy działalności naukowej archiwów – próba diagnozy

Archeion, 2019, 120, s. 19-49
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.001.11810

Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej

Archeion, 2019, 120, s. 50-88
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.002.11811

Klątwa Bogdana Krolla. Pracownicy naukowi i działalność naukowa w polskich archiwach państwowych w świetle literatury archiwalnej z XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 89-107
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.003.11812

Polska nauka o archiwach wobec nauki o dokumencie oraz rozwoju inter-, multi- i transdyscyplinarności

Archeion, 2019, 120, s. 108-121
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.004.11813

Archiwa otwarte. O obecności archiwów państwowych w przestrzeni publicznej w kontekście założeń, realizacji i efektów Strategii archiwów państwowych na lata 2010–2020

Archeion, 2019, 120, s. 122-135
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.005.11814

Archiwa w przestrzeni. Ludzie, miejsca, działania. Wprowadzenie do problematyki obecności archiwów w przestrzeni publicznej

Archeion, 2019, 120, s. 136-148
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.006.11815

O społecznych rolach archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce na marginesie dyskusji panelowej „Archiwa w przestrzeni publicznej”

Archeion, 2019, 120, s. 149-167
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.007.11816

Studia i materiały

Polska jest naprawdę! Kraków jest polski! Źródła do badań kwestii odzyskania niepodległości przez Kraków przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie

Archeion, 2019, 120, s. 169-184
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.008.11817

Aby pamięć nie zginęła? Polskie Archiwum Wojenne (1915–1921) i jego zbiory

Archeion, 2019, 120, s. 185-202
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.009.11818

„Legiony”. Rozdział wspomnień Kazimierza Konarskiego usunięty przez peerelowską cenzurę

Archeion, 2019, 120, s. 203-233
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.010.11819

Archiwa książąt Gryfitów od początków XVI do połowy XVII w.

Archeion, 2019, 120, s. 234-253
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.011.11820

Materiały źródłowe do dziejów ekonomii samborskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

Archeion, 2019, 120, s. 254-282
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.017.11826

Księgi miejskie Proszowic z XV–XVIII w. Studium kodykologiczne

Archeion, 2019, 120, s. 283-322
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.012.11821

Wzmocnienie roli nauk o informacji w dydaktyce archiwistyki – próba oceny funkcjonowania kierunku studiów infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 

Archeion, 2019, 120, s. 323-336
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.013.11822

Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 337-366
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.014.11823

Omówienia i recenzje

Dojrzałość metodyki opracowania zasobu archiwalnego – i co dalej? Recenzja monografii Wiesławy Kwiatkowskiej, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 268

Archeion, 2019, 120, s. 367-377
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.015.11824

Zasada proweniencji – zasada uniwersalna czy relikt przeszłości? Recenzja opracowania Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, pod red. nauk. E. Rosowskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 198

Archeion, 2019, 120, s. 378-391
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.016.11825

Barbara Kowalska, W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników…, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, ss. 503 (Janusz Grabowski)

Archeion, 2019, 120, s. 392-400
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności, red. A. Górski, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2018, ss. 234 (Barbara Berska)

Archeion, 2019, 120, s. 401-405
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Grzegorz Abgarowicz, Ewa Perłakowska, Artur Prasal, Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 322 (Dorota Drzewiecka)

Archeion, 2019, 120, s. 406-412
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953–2018. Ludzie, historia, archiwalia, red. M. Kietliński, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 550 (Anna Laszuk)

Archeion, 2019, 120, s. 413-419
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918, wybór i oprac. E.L. Varga, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018, ss. 386, 2 nlb (Janusz Łosowski)

Archeion, 2019, 120, s. 420-428
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919–2019, red. nauk. E. Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2019, ss. 208 (Dominika Pruszczyńska)

Archeion, 2019, 120, s. 429-430
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Kronika

Konferencja polsko-ukraińska „Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika”, Warszawa 13–14 czerwca 2019 r. (Anna Krochmal)

Archeion, 2019, 120, s. 431-432
Data publikacji online: 28 lutego 2020

III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, Łódź 14–16 października 2019 r. (Ewa Grin-Piszczek)

Archeion, 2019, 120, s. 433-437
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów Designing the Archive 2019, Adelajda 21–25 października 2019 r. (Katarzyna Pepłowska)

Archeion, 2019, 120, s. 438-442
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Międzynarodowa konferencja archiwalna Domena dilettante?, Praga 7–8 listopada 2019 r. (Janusz Łosowski)

Archeion, 2019, 120, s. 443-449
Data publikacji online: 28 lutego 2020

„Król pianistów w świecie polityki”. Międzynarodowe obchody poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa 18–20 listopada 2019 r. (Anna Krochmal)

Archeion, 2019, 120, s. 450-454
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Seminarium „Teorie i praktyki archiwalne a perspektywa płci”, Warszawa 22 listopada 2019 r. (Anna Nowakowska-Wierzchoś)

Archeion, 2019, 120, s. 455-459
Data publikacji online: 28 lutego 2020

In memoriam

Dariusz Bednarek (26 marca 1961 – 8 stycznia 2019) (Janusz Gołaszewski)

Archeion, 2019, 120, s. 461-463
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Janina Pasławska (19 października 1926 – 21 stycznia 2019) (Dorota Sokołowska)

Archeion, 2019, 120, s. 464-466
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Barbara Wanda Pazoła (9 sierpnia 1942 – 15 kwietnia 2019) (Edyta Łaborewicz)

Archeion, 2019, 120, s. 467-468
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Jan Basta (29 listopada 1957 – 21 października 2019) (Piotr Basta)

Archeion, 2019, 120, s. 469-472
Data publikacji online: 28 lutego 2020