Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Częstotliwość: Rocznik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Dyscyplina naukowa (wg polskiej Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 2018): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70 (grudzień 2021)
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2023, 124

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Sekretarz redakcji: Konrad Szuba
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2023, 124, s. 7-9
Data publikacji online: 14 grudnia 2023

Konteksty Archiwalne

Archival contexts

Archeion, 2023, 124, s. 35-56
Data publikacji online: 14 września 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.003.17863

Parsing privacy for archivists

Archeion, 2023, 124, s. 57-78
Data publikacji online: 24 października 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.011.17871

The transnational archival memory of European integration

Archeion, 2023, 124, s. 79-86
Data publikacji online: 14 września 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.002.17862

Archeion - Konarski Lectures

Managing “the shapeless mass” in the digital age 

Archeion, 2023, 124, s. 10-34
Data publikacji online: 12 grudnia 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.013.18493

Studia i materiały

McDonaldization of archives (an introduction to discussion)

Archeion, 2023, 124, s. 87-127
Data publikacji online: 21 września 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.001.17861

Privacy of documents – documents of privacy. Remarks on personal sources in historical and archival studies

Archeion, 2023, 124, s. 128-150
Data publikacji online: 12 grudnia 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.012.18492

Egodocumentality of personal file: personality – mentality – world of values. On the example selected archives of the 20th century

Archeion, 2023, 124, s. 151-189
Data publikacji online: 8 grudnia 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.009.17869

Egodokumentalne ślady człowieka w Internecie i ich archiwizacja

Archeion, 2023, 124, s. 190-213
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.006.17866

Diplomatic archives: the Polish segment (1918–1991) in the Ukrainian archives

Archeion, 2023, 124, s. 214-254
Data publikacji online: 4 grudnia 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.004.17864

Towards a new archival science. Anthropologising the archive and the archival materials

Archeion, 2023, 124, s. 255-270
Data publikacji online: 28 września 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.008.17868

Omówienia i recenzje

O źródłach inspiracji archiwistyką w książce, która nie stała się podręcznikiem. Refleksje na marginesie publikacji W. Chorążyczewskiego Zachęta do archiwistyki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 360

Archeion, 2023, 124, s. 271-295
Data publikacji online: 21 września 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.005.17865

Katja Müller, Digital archives and collections. Creating online access to cultural heritage, series Anthropology of Media, v. 11, ISBN 978-1-80073-185-1, Berghahn Books, New York 2021, pp. 250, DOI.org/10.2307/j.ctv29sfzfx 

Archeion, 2023, 124, s. 296-300
Data publikacji online: 18 października 2023

Scott Cline, Archival virtue. Relationship, obligation, and the just archives, ISBN 978-1-945246-73-9, Society of American Archivists, Chicago 2021, pp. 212

Archeion, 2023, 124, s. 301-304
Data publikacji online: 29 listopada 2023

Jen Hoyer, Nora Almeida, The Social Movement Archive, ISBN: 978-1-63400-089-5, Litwin Books, Sacramento 2021, pp. 244

Archeion, 2023, 124, s. 305-311
Data publikacji online: 4 grudnia 2023

Marcin Smoczyński, Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w racjonalizacji polskiej biurowości do roku 1956, ISBN: 978-83-231-5070-1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2023, ss. 472

Archeion, 2023, 124, s. 312-317
Data publikacji online: 24 października 2023

Kronika naukowa

InterPARES Summer School San Benedetto (Włochy), 7–11 lipca 2023 r.

Archeion, 2023, 124, s. 318-325
Data publikacji online: 24 października 2023

In memoriam

Aniela Przywuska (28 marca 1937 – 30 marca 2022)

Archeion, 2023, 124, s. 326-329
Data publikacji online: 11 października 2023