Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Częstotliwość: Rocznik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Dyscyplina naukowa (wg polskiej Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 2018): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70 (grudzień 2021)
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2021, 122

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Opublikowano online: 23 grudnia 2021

Współczesne technologie przechowywania informacji

Sortuj według

Piql. Long-term preservation technology study

Archeion, 2021, 122, s. 13-32
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.011.14491

DNA: prawie niezniszczalny i najbardziej pojemny nośnik danych

Archeion, 2021, 122, s. 33-43
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.014.14494

Was this the real Web? Quantitative overview of the Polish ccTLD Internet Archive data (1996–2001)

Archeion, 2021, 122, s. 44-68
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.015.14495

Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji i blockchain w działalności archiwalnej. Przegląd doświadczeń zagranicznych

Archeion, 2021, 122, s. 69-93
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.003.14483

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie. Założenia funkcjonalne i użytkowe oraz koncepcja magazynu zbiorów archiwalnych z pasywną regulacją klimatu

Archeion, 2021, 122, s. 94-127
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.005.14485

Studia i materiały

Transkribus im Archiv – Ein polnisch-deutsches Projekt zur Handschriftentexterkennung an historischen Dokumenten

Archeion, 2021, 122, s. 129-153
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.006.14486

The sociomaterial in archivist practices from post-qualitative research perspective

Archeion, 2021, 122, s. 154-168
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.010.14490

Emocje, afekty, archiwa i selekcja. Ekscytujące drogi nowej humanistyki

Archeion, 2021, 122, s. 169-195
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.013.14493

Rola i zadania archiwów biznesowych w świetle dorobku Sekcji Archiwów Biznesowych Międzynarodowej Rady Archiwów a perspektywy rozwoju polskich archiwów biznesowych

Archeion, 2021, 122, s. 196-251
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.012.14492

Systemy EZD w urzędach administracji publicznej w Polsce w latach 2011–2019. Rzeczywista liczba wdrożeń versus budowa marki narzędzi informatycznych

Archeion, 2021, 122, s. 252-280
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.007.14487

Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej

Archeion, 2021, 122, s. 281-309
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.008.14488

Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie

Archeion, 2021, 122, s. 310-336
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.009.14489

Nadzorcy nad aktami oraz archiwiści w grodach Korony w okresie XV–XVIII w. Zarys problemu

Archeion, 2021, 122, s. 337-364
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.002.14482

Digitalizacja materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane

Archeion, 2021, 122, s. 365-392
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.001.14481

Omówienia i recenzje

Od Hermanna Hoogewega do Hermanna Golluba: z dziejów Archiwum Państwowego w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin). Recenzja monografii Macieja Szukały, Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945. Ludzie i działalność, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Szczecin–Warszawa 2019, ss. 269

Archeion, 2021, 122, s. 393-405
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.004.14484

Frank Upward, Barbara Reed, Gillian Oliver, Joanne Evans, Recordkeeping Informatics for a Networked Age, Monash University Publishing, Clayton 2017, ss. 288

Archeion, 2021, 122, s. 406-409
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Tobias Winter, Die deutsche Archivwissenschaft und das „Dritte Reich“. Disziplingeschichtliche Betrachtungen von den 1920ern bis in die 1950er Jahre, Veroffentlichungen aus den Archiven Preusischer Kulturbesitz, Forschungen, Band 17, Duncker & Humblot, Berlin 2018, ss. 606

Archeion, 2021, 122, s. 410-412
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alten und neue Editionsmethoden, herausgegeben von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2019, ss. 338

Archeion, 2021, 122, s. 413-421
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.006.14486

Archiwum – archiwistyka – kultura. Antologia, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, ss. 329

Archeion, 2021, 122, s. 422-426
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Defining a Discipline: Archival Research and Practice in the Twenty-First century. Essays in Honor of Richard J. Cox, red. Janette A. Bastian, Elizabeth Yakel, Society of American Archivist, Chicago 2020, ss. 304

Archeion, 2021, 122, s. 427-431
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Kronika naukowa

IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, Warszawa 10 czerwca 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 433-435
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Ogólnopolska konferencja naukowa „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”, Warszawa 10–11 czerwca 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 436-442
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Międzynarodowa konferencja „Rozproszone dziedzictwo dokumentacyjne – identyfikacja, dostępność, badania i popularyzacja”, Wilno 21–22 września 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 443-447
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok–Supraśl 29 września – 1 października 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 448-450
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Rola archiwów w budowaniu krajobrazu pamięci prowincji. Polsko-rosyjskie seminarium naukowe „Pejzaże pamięci małych miast”, Jekaterynburg–Siedlce 1–2 października 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 451-454
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Repozytorium Cyfrowe Poloników jako przykład społecznego archiwum cyfrowego

Archeion, 2021, 122, s. 455-458
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

In memoriam

Ks. Jan Związek (6 grudnia 1937 – 8 lipca 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 459-462
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Maria Frankel (25 stycznia 1957 – 7 listopada 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 463-465
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Maria Bielińska (30 czerwca 1918 – 8 grudnia 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 467-471
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Krystyna Drożdż (9 sierpnia 1965 – 23 lipca 2021)

Archeion, 2021, 122, s. 472-473
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Zdzisław Andrzej Derwiński (2 września 1956 – 2 października 2021)

Archeion, 2021, 122, s. 474-477
Data publikacji online: 23 grudnia 2021