Słownik pracowników służby zdrowia papierni w Jeziornej oraz zmarłych w tamtejszym szpitalu

Andrzej Będziński

Abstrakt

A Dictionary of the Health Care Employees of the Jeziorna Paper Mill and those who Passed Away in the Paper Mill Hospital

Andrzej Będziński’s “Słownik pracowników służby zdrowia papierni w Jeziornej oraz zmarłych w tamtejszym szpitalu” [A dictionary of the health care employees of the Jeziorna paper mill and those who passed away in the paper mill hospital] includes new information on the subject. So far, all relevant publications have been primarily based on the 1863 Orgelbrand encyclopaedia, according to which a factory hospital operated in the town, managed by a local surgeon with the support of a Warsaw doctor. The present paper is based on the birth certificate registries from Słomczyn’s St. Sigismund Parish, Powsin’s St. Elizabeth Parish, Daleszyce’s St. Michael the Archangel Parish and Warsaw’s St. Alexander Parish. According to these sources, between 1832 and 1914, the Jeziorna paper mill hospital employed at least 7 doctors, 3 feldshers, 18 midwives and 3 maintenance employees. In addition, 5 patient death certificates were found. Furthermore, the latest research has uncovered new, previously unknown names of workers, boiler fitters, blacksmiths, locksmiths, farm hands, apprentices and master papermakers, as well as the Bank of Poland officials employed by the paper mill. 

Słowa kluczowe: szpital papierni, Jeziorna szpital, doktor papierni, felczer papierni, akuszerka papierni
References

Bagieński W., Ewidencja ludności na południowym Mazowszu od połowy XIX do połowy XX w., dostępny w Internecie: w.archiwa.gov.pl/images/docs/referaty/w_bagienski.pdf> [dostęp: 21 września 2017].

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2007, t. 1; 2008, t. 2; 2009, t. 3; 2010, t. 4.

Demidowicz T., Fabryka Papieru Banku Polskiego w Jeziornej, jej modernizacja i funkcjonowanie w latach 1830–1870, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 23, s. 152.

Kaliciński Z., O Starówce Pradze i Ciepokach, Warszawa 1983.

Orgelbrand S., Encyklopedia powszechna, t. 13, Warszawa 1863, s. 309.

Siniarska-Czaplicka J., Historia papierni w Jeziornie, „Przegląd Papierniczy” 1958, t. 6.

Siniarska-Czaplicka J., T. Górska, Kronika papierni w Jeziornie, Łódź 1980.

Świątkowski H., Taryfa Domów Miasta Stołecznego Warszawy i Pragi, Warszawa 1852.

Taryfa Domów Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1821.

Winogradzka-Szaflik H., O Papierni w Jeziornie, Konstancin–Jeziorna 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.