Archeion,2019, 120

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: działalność naukowa archiwów, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, badania interdyscyplinarne w archiwistyce, humanistyka cyfrowa, archiwistyka cyfrowa, zawód archiwisty, nauki pomocnicze historii, archiwistyka, metodologia historii, nauki humanistyczne, mikrohistoria, archiwa społeczne, archiwa państwowe, archiwiści, badania, Bogdan Kroll, klątwa, nauka, urząd, interdyscyplinarność, filozofia nauki, Tadeusz Grygier, Sue McKemmish, Anne J. Gilliland, Luciana Duranti, Livia Iacovino, archiwa otwarte, zasada publiczności, przestrzeń publiczna, wizerunek archiwów, działalność archiwów państwowych, udostępnianie materiałów archiwalnych, archiwa rodzinne, publiczna przestrzeń archiwów, użytkownicy archiwów, archiwa cyfrowe, społeczne funkcje archiwów, funkcje archiwów, archiwa w społeczeństwie, demokratyzacja archiwów, prace publiczne archiwów, działalność edukacyjna archiwów, społeczne role archiwów, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Adam Chmiel, I wojna światowa, materiały ikonograficzne, Polskie Archiwum Wojenne, Centralna Biblioteka Wojskowa, straty wojenne, Kazimierz Konarski, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Legiony Polskie, wojna polsko-bolszewicka, Kostiuchnówka, archiwa książęce, Gryfici, epoka nowożytna, ekonomia samborska, monarsze dobra stołowe, królewszczyzny, żupy (warzelnie) solne, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, księgi miejskie, kancelaria miejska, księgi ławnicze, rękopisy, informatologia, dydaktyka, studia wyższe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, działalność archiwalna, materiały archiwalne, prawo archiwalne, wiek XX i XXI, Wiesława Kwiatkowska, metodyka archiwalna, Toruń, Archiwum Państwowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zasada proweniencji, zasada przynależności zespołowej, zasada przynależności terytorialnej, zasób historyczny, dokument elektroniczny

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2019, 120, s. 11-17
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwa w przestrzeni publicznej

Współczesne uwarunkowania i perspektywy działalności naukowej archiwów – próba diagnozy

Archeion, 2019, 120, s. 19-49
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.001.11810

Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej

Archeion, 2019, 120, s. 50-88
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.002.11811

Klątwa Bogdana Krolla. Pracownicy naukowi i działalność naukowa w polskich archiwach państwowych w świetle literatury archiwalnej z XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 89-107
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.003.11812

Polska nauka o archiwach wobec nauki o dokumencie oraz rozwoju inter-, multi- i transdyscyplinarności

Archeion, 2019, 120, s. 108-121
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.004.11813

Archiwa otwarte. O obecności archiwów państwowych w przestrzeni publicznej w kontekście założeń, realizacji i efektów Strategii archiwów państwowych na lata 2010–2020

Archeion, 2019, 120, s. 122-135
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.005.11814

Archiwa w przestrzeni. Ludzie, miejsca, działania. Wprowadzenie do problematyki obecności archiwów w przestrzeni publicznej

Archeion, 2019, 120, s. 136-148
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.006.11815

O społecznych rolach archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce na marginesie dyskusji panelowej „Archiwa w przestrzeni publicznej”

Archeion, 2019, 120, s. 149-167
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.007.11816

Studia i materiały

Polska jest naprawdę! Kraków jest polski! Źródła do badań kwestii odzyskania niepodległości przez Kraków przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie

Archeion, 2019, 120, s. 169-184
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.008.11817

Aby pamięć nie zginęła? Polskie Archiwum Wojenne (1915–1921) i jego zbiory

Archeion, 2019, 120, s. 185-202
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.009.11818

„Legiony”. Rozdział wspomnień Kazimierza Konarskiego usunięty przez peerelowską cenzurę

Archeion, 2019, 120, s. 203-233
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.010.11819

Archiwa książąt Gryfitów od początków XVI do połowy XVII w.

Archeion, 2019, 120, s. 234-253
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.011.11820

Materiały źródłowe do dziejów ekonomii samborskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

Archeion, 2019, 120, s. 254-282
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.017.11826

Księgi miejskie Proszowic z XV–XVIII w. Studium kodykologiczne

Archeion, 2019, 120, s. 283-322
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.012.11821

Wzmocnienie roli nauk o informacji w dydaktyce archiwistyki – próba oceny funkcjonowania kierunku studiów infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 

Archeion, 2019, 120, s. 323-336
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.013.11822

Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 337-366
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.014.11823

Omówienia i recenzje

Dojrzałość metodyki opracowania zasobu archiwalnego – i co dalej? Recenzja monografii Wiesławy Kwiatkowskiej, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 268

Archeion, 2019, 120, s. 367-377
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.015.11824

Zasada proweniencji – zasada uniwersalna czy relikt przeszłości? Recenzja opracowania Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, pod red. nauk. E. Rosowskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 198

Archeion, 2019, 120, s. 378-391
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.016.11825

Barbara Kowalska, W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników…, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, ss. 503 (Janusz Grabowski)

Archeion, 2019, 120, s. 392-400
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności, red. A. Górski, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2018, ss. 234 (Barbara Berska)

Archeion, 2019, 120, s. 401-405
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Grzegorz Abgarowicz, Ewa Perłakowska, Artur Prasal, Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 322 (Dorota Drzewiecka)

Archeion, 2019, 120, s. 406-412
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953–2018. Ludzie, historia, archiwalia, red. M. Kietliński, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 550 (Anna Laszuk)

Archeion, 2019, 120, s. 413-419
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918, wybór i oprac. E.L. Varga, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018, ss. 386, 2 nlb (Janusz Łosowski)

Archeion, 2019, 120, s. 420-428
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919–2019, red. nauk. E. Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2019, ss. 208 (Dominika Pruszczyńska)

Archeion, 2019, 120, s. 429-430
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Kronika

Konferencja polsko-ukraińska „Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika”, Warszawa 13–14 czerwca 2019 r. (Anna Krochmal)

Archeion, 2019, 120, s. 431-432
Data publikacji online: 28 lutego 2020

III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, Łódź 14–16 października 2019 r. (Ewa Grin-Piszczek)

Archeion, 2019, 120, s. 433-437
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów Designing the Archive 2019, Adelajda 21–25 października 2019 r. (Katarzyna Pepłowska)

Archeion, 2019, 120, s. 438-442
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Międzynarodowa konferencja archiwalna Domena dilettante?, Praga 7–8 listopada 2019 r. (Janusz Łosowski)

Archeion, 2019, 120, s. 443-449
Data publikacji online: 28 lutego 2020

„Król pianistów w świecie polityki”. Międzynarodowe obchody poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa 18–20 listopada 2019 r. (Anna Krochmal)

Archeion, 2019, 120, s. 450-454
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Seminarium „Teorie i praktyki archiwalne a perspektywa płci”, Warszawa 22 listopada 2019 r. (Anna Nowakowska-Wierzchoś)

Archeion, 2019, 120, s. 455-459
Data publikacji online: 28 lutego 2020

In memoriam

Dariusz Bednarek (26 marca 1961 – 8 stycznia 2019) (Janusz Gołaszewski)

Archeion, 2019, 120, s. 461-463
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Janina Pasławska (19 października 1926 – 21 stycznia 2019) (Dorota Sokołowska)

Archeion, 2019, 120, s. 464-466
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Barbara Wanda Pazoła (9 sierpnia 1942 – 15 kwietnia 2019) (Edyta Łaborewicz)

Archeion, 2019, 120, s. 467-468
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Jan Basta (29 listopada 1957 – 21 października 2019) (Piotr Basta)

Archeion, 2019, 120, s. 469-472
Data publikacji online: 28 lutego 2020