Bolesław Woszczyński (27 czerwca 1930 – 27 maja 2020)

Ewa Rosowska

Abstrakt
References

Źródła

J. Krochmal, Bolesław Woszczyński — 50 lat w służbie archiwalnej, „Archeion” 2015, t. 116, s. 13–35.

A. Rosa, Wywiad z doc. Bolesławem Woszczyńskim, „Archiwa–Kancelarie–Zbiory” 2011, t. 2(4), s. 157–193.

  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.